Câu C1 trang 258 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 52: Kính lúp Câu C1 trang 258 sgk Vật Lý 11 nâng cao Hãy cho biết, muốn có G∞ lớn thì phải ch…

Bạn đang xem: Câu C1 trang 258 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 52: Kính lúp Câu C1 trang 258 sgk Vật Lý 11 nâng cao Hãy cho biết, muốn có G∞ lớn thì phải …

Bài 52: Kính Lúp

Câu C1 trang 258 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Xin vui lòng cho tôi biết, muốn một GỖ Nêu đặc điểm của kính lúp lớn?

Câu trả lời

Số bội giác của kính lúp trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực có công thức:

Vì vậy muốn có GỖ lớn, thì kính lúp đã chọn cần có tiêu cự f nhỏ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 52. Kính lúp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Câu C1 trang 258 sgk Vật Lý 11 nâng cao
Bài 52: Kính lúp Câu C1 trang 258 sgk Vật Lý 11 nâng cao Hãy cho biết, muốn có G∞ lớn thì phải ch…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận