Câu hỏi 1 trang 171 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 36: Thế năng đàn hồi Câu hỏi 1 (trang 171 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Nêu đặc điểm của lực đàn hồ…

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 171 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 36: Thế năng đàn hồi Câu hỏi 1 (trang 171 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Nêu đặc điểm của …

Bài 36: Thế năng đàn hồi

Câu 1 (trang 171 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Nêu đặc điểm của lực đàn hồi và công thức xác định của nó

Câu trả lời:

Đặc điểm của lực đàn hồi:

Lực đàn hồi xuất hiện lúc một vật bị biến dạng đàn hồi, ngược chiều với chiều biến dạng, có độ lớn tỉ lệ thuận với độ biến dạng.

– Công thức xác định: F = -kx

Trong đó: x là biến dạng

Nhìn thấy tất cả: Giải Bài Tập Nâng Cao Vật Lý 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 1 trang 171 sgk Vật Lý 10 nâng cao
Bài 36: Thế năng đàn hồi Câu hỏi 1 (trang 171 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Nêu đặc điểm của lực đàn hồ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích khổ 2 Đây thôn Vĩ Dạ ngắn nhất

Viết một bình luận