Câu hỏi 1 trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng Câu hỏi 1 (trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Thế nào là cơ năn…

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng Câu hỏi 1 (trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Thế nào …

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng

Câu 1 (trang 177 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Thế nào là cơ năng của một vật? Ví dụ.

Câu trả lời:

Cơ năng của một vật (W) bằng tổng động năng (Wđ) và thế năng (Wt) của vật.

Ví dụ: Một chiếc phi cơ đang chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời v ở độ cao h so với mặt đất.

Nếu chọn điểm O gốc thế năng tại mặt đất thì cơ năng của mặt phẳng là:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 1 trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao
Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng Câu hỏi 1 (trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Thế nào là cơ năn…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận