Câu hỏi 1 trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh Câu hỏi 1 (trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng cao…

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh Câu hỏi 1 (trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng …

Bài 40: Các định luật Keple. Vệ tinh vận chuyển

Câu 1 (trang 192 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Phát biểu định luật ba hậu tố

Câu trả lời:

Định luật I: Tất cả các hành tinh đều chuyển động theo quỹ đạo hình elip với Mặt trời là một tiêu điểm (Hình 40.2).

Định luật thứ hai: Đường nối Mặt trời và bất kỳ hành tinh nào quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời kì bằng nhau.

Định luật III: Tỉ số lập phương của bán trục lớn với bình phương chu kì quay của các hành tinh xoay quanh Mặt trời là như nhau.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 1 trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng cao
Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh Câu hỏi 1 (trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng cao…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận