Câu hỏi 1 trang 20 Toán 11 Hình học Bài 6 Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Câu hỏi 1 trang 20 Toán 11 Đại s…

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 20 Toán 11 Hình học Bài 6 Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Câu hỏi 1 trang 20 Toán 11 Đại …

Bài 6: Khái niệm phép dời hình và hai hình đồng dạng

Câu 1 trang 20 SGK Đại số 11 Bài 6

Cho hình vuông ABCD, gọi O là giao điểm của AC và BD. Tìm ảnh của các điểm A, B, O qua phép dời hình có được lúc thực hiện liên tục phép quay tâm O một góc 90° và phép đối xứng qua đường thẳng BD (h.1.41).

Câu trả lời

– Hình của A, B, O tới 90 . phép quay tâm Oo tuần tự là : D, A, O

– Ảnh của A, B, O qua phép đối xứng qua đường thẳng BD là: C, B, O

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 6. Khái niệm phép dời hình và hai hình bằng nhau

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 1 trang 20 Toán 11 Hình học Bài 6
Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Câu hỏi 1 trang 20 Toán 11 Đại s…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận