Câu hỏi 1 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao tại thomo.vn Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Định luật Gay Luy Câu 1 (trang 233 SGK …

Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Định luật Gay Luy

Câu 1 (trang 233 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Thiết lập phương trình thăng bằng bằng cách thực hiện phép chuyển đổi pha:

Câu trả lời:

Quá trình từ trạng thái (1) sang trạng thái (2′) là một phép chuyển đổi đẳng áp

Giải bài tập Vật Lý 10 Nâng Cao: Câu 1 trang 233 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Quá trình từ trạng thái (2′) sang trạng thái (2) là một quá trình chuyển đổi đẳng nhiệt:

Giải bài tập Vật Lý 10 Nâng Cao: Câu 1 trang 233 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Thay (1) vào (2) ta được:

Giải bài tập Vật Lý 10 Nâng Cao: Câu 1 trang 233 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Nhìn thấy tất cả: Giải Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 1 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận