Câu hỏi 1 trang 25 Toán 11 Hình học Bài 7 Bài 7: Phép vị tự Câu hỏi 1 trang 25 Toán 11 Hình học Bài 7 Cho tam giác ABC. Gọi E và F tương…

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 25 Toán 11 Hình học Bài 7 Bài 7: Phép vị tự Câu hỏi 1 trang 25 Toán 11 Hình học Bài 7 Cho tam giác ABC. Gọi …

Bài 7: Vị ngữ kí tự

Câu 1 trang 25 SGK Hình học 11 Bài 7

Cho tam giác ABC. Gọi E, F tuần tự là trung điểm của AB, AC. Tìm một vị từ biến B và C thành E và F tương ứng.

Câu trả lời

Theo đề bài ta có:

Giải Toán 11: Câu 1 trang 25 SGK Hình học 11 Bài 7 |  Giải bài tập Toán 11

Tương tự: Phép đối tâm A, tỉ số 1/2 biến điểm B thành điểm E và điểm C thành điểm F.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 7. Vị ngữ

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 1 trang 25 Toán 11 Hình học Bài 7
Bài 7: Phép vị tự Câu hỏi 1 trang 25 Toán 11 Hình học Bài 7 Cho tam giác ABC. Gọi E và F tương…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận