Câu hỏi 10 trang 145 SGK Giải tích 12 Ôn tập cuối năm Câu hỏi 10 trang 145 SGK Giải tích 12:  Nhắc lại định nghĩa số phức, số phức liên…

Bạn đang xem: Câu hỏi 10 trang 145 SGK Giải tích 12 Ôn tập cuối năm Câu hỏi 10 trang 145 SGK Giải tích 12:  Nhắc lại định nghĩa số phức, số phức liên… tại …

Giám định cuối năm

Câu 10 trang 145 SGK Giải tích 12:

Nhắc lại khái niệm số phức, số phức liên hợp, mô đun của số phức. Trình diễn hình học của số phức.

Câu trả lời:

1. Số phức

Mỗi biểu thức a + bi, trong đó: a, b R;i2= -1 được gọi là số phức. Trong đó a được gọi là phần thực, b được gọi là phần ảo và số i là đơn vị ảo.

2. Mô-đun

Cho số phức z = a + bi, trình diễn bởi điểm M(a;b) trên trục tọa độ Oxy. Ta gọi mô đun của số phức z, ký hiệu là |z| là độ dài của vectơ OM.

3. Số phức liên hợp

Cho số phức z = a + bi, ta gọi a – bi là số phức liên hợp của z

Giải Toán 12: Câu 10 trang 145 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Toán 12

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 10 trang 145 SGK Giải tích 12
Ôn tập cuối năm Câu hỏi 10 trang 145 SGK Giải tích 12: Nhắc lại định nghĩa số phức, số phức liên…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận