Câu hỏi 16 trang 178 SGK Đại số 11 Ôn tập cuối năm Câu hỏi 16 trang 178 SGK Đại số 11 Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số y=f(x)…

Bạn đang xem: Câu hỏi 16 trang 178 SGK Đại số 11 Ôn tập cuối năm Câu hỏi 16 trang 178 SGK Đại số 11 Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số y=f(x)… …

Thẩm định cuối năm

Câu 16 trang 178 SGK Đại số 11

Phát biểu khái niệm đạo hàm của hàm số y=f(x) tại x = xo.

Câu trả lời

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a;b) và điểm x ∈ (a; b).

Nếu một giới hạn tồn tại thì giới hạn đó được gọi là hàm số của y = f(x) tại xBiểu tượng f’(x0) hoặc y'(x) , tức là: Giải Toán 11: Câu 16 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Đặt x = x – x là số gia của đối số tại x.

Δy = f(x) – f'(x) = f(x + x) – f(x) là số gia tương ứng của hàm thì

Giải Toán 11: Câu 16 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 16 trang 178 SGK Đại số 11
Ôn tập cuối năm Câu hỏi 16 trang 178 SGK Đại số 11 Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số y=f(x)…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận