Câu hỏi 17 trang 178 SGK Đại số 11 Ôn tập cuối năm Câu hỏi 17 trang 178 SGK Đại số 11 Viết tất cả các quy tắc tính đạo hàm đã học. L…

Bạn đang xem: Câu hỏi 17 trang 178 SGK Đại số 11 Ôn tập cuối năm Câu hỏi 17 trang 178 SGK Đại số 11 Viết tất cả các quy tắc tính đạo hàm đã …

Thẩm định cuối năm

Câu 17 trang 178 SGK Đại số 11

Viết tất cả các quy tắc tính đạo hàm đã học.

Câu trả lời

+ Đạo hàm của hàm thường gặp.

Giải Toán 11: Câu 17 trang 178 SGK Đại Số 11 |  Giải bài tập Toán 11

+ Đạo hàm của hàm hợp:

Hàm u = g(x) có đạo hàm tại x là u'(x) và hàm y = f(u) có đạo hàm tại u là y'(u) thì hàm hợp y = f(g(x) ) có đạo hàm tại x là:

y'(x) = y'(u).u'(x).

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 17 trang 178 SGK Đại số 11
Ôn tập cuối năm Câu hỏi 17 trang 178 SGK Đại số 11 Viết tất cả các quy tắc tính đạo hàm đã học. L…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận