Câu hỏi 2 trang 131 Toán 12 Giải tích Bài 1 Bài 1 : Số phức Câu hỏi 2 trang 131 Toán 12 Giải tích Bài 1:   Viết số phức z có phần thực bằng  …

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 131 Toán 12 Giải tích Bài 1 Bài 1 : Số phức Câu hỏi 2 trang 131 Toán 12 Giải tích Bài 1:   Viết số phức z có …

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 2 trang 131 Toán 12 Giải tích Bài 1
Bài 1 : Số phức Câu hỏi 2 trang 131 Toán 12 Giải tích Bài 1: Viết số phức z có phần thực bằng …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận