Câu hỏi 2 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3 tại thomo.vn Bài 3: Hàm liên tục Câu 2 trang 138 SGK Toán 11 Đại số 3 Trong biểu thức h …

Bài 3: Hàm liên tục

Câu 2 trang 138 SGK Toán 11 Đại số 3

Trong biểu thức h (x) đã cho ở ví dụ 2, cần thay số nào để hàm liên tục mới trên tập các số thực R?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Để một hàm liên tục trên R thì nó phải liên tục tại x = 1 hoặc

Để một hàm liên tục trên R thì nó phải liên tục tại x = 1 hoặc

⇔ h (1) = 2.

Cần thay số 5 bằng số 2 để được hàm mới liên tục trên tập các số thực R

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 2 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Tác giả

Viết một bình luận