Câu hỏi 2 trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh Câu hỏi 2 (trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng cao…

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh Câu hỏi 2 (trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng …

Bài 40: Các định luật Keple. Vệ tinh vận chuyển

Câu 2 (trang 192 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Từ định luật thứ ba của Keple, làm thế nào có thể tính được khối lượng của mặt trời hoặc khối lượng của một hành tinh có các vệ tinh?

Câu trả lời:

Công thức tính khối lượng của mặt trời hoặc khối lượng của một hành tinh với một vệ tinh:

Bên trong

r: bán kính quỹ đạo của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

T: chu kì quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

Nhìn thấy tất cả: Giải Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 2 trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng cao
Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh Câu hỏi 2 (trang 192 sgk Vật Lý 10 nâng cao…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận