Câu hỏi 2 trang 21 Toán 11 Hình học Bài 6 Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Câu hỏi 2 trang 21 Toán 11 Hình …

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 21 Toán 11 Hình học Bài 6 Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Câu hỏi 2 trang 21 Toán 11 Hình …

Bài 6: Khái niệm phép dời hình và hai hình đồng dạng

Câu 2 trang 21 SGK Hình học 11 Bài 6

Hãy chứng minh tính chất 1.

Đề xuất. Sử dụng tính chất điểm B nằm giữa hai điểm A và C lúc và chỉ lúc AB + BC = AC (h.1.43).

Câu trả lời

Vận dụng khái niệm: phép dời hình là phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ

Vậy ảnh của 3 điểm A, B, C qua phép dời hình F là 3 điểm A’, B’, C’

Sau đó:

AB = A’B’, BC = B’C’, AC = A’C’

Ta có: A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C AB + BC = AC

⇒ A’B’ + B’C’ = A’C’

Hay A’, B’, C’ thẳng hàng và B’ nằm giữa A’ và C’.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 6. Khái niệm phép dời hình và hai hình bằng nhau

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 2 trang 21 Toán 11 Hình học Bài 6
Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Câu hỏi 2 trang 21 Toán 11 Hình …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận