Câu hỏi 2 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao tại thomo.vn Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Định luật Gay Luy Câu 2 (trang 233 SGK …

Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Định luật Gay Luy

Câu 2 (trang 233 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Từ phương trình trạng thái

Tìm lại định luật Boyle-Mariot và định luật Charle.

Câu trả lời:

Từ phương trình:

Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao: Câu 2 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao

+ Quá trình chuyển đổi đẳng nhiệt ta được: T = hằng số

→ pV = hằng số (định luật Boule – định luật Mariot).

+ Quá trình chuyển đổi đẳng tích: V = hằng số

Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao: Câu 2 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Nhìn thấy tất cả: Giải Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 2 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận