Câu hỏi 3 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2 tại thomo.vn Bài 2: Giới hạn của hàm số Câu 3 trang 127 SGK Toán 11 Đại số 2 Cho công …

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Câu 3 trang 127 SGK Toán 11 Đại số 2

Cho công dụng có đồ thị như hình 52:

Quan sát biểu đồ và cho biết:

– Lúc biến x dần tới dương vô cùng thì f (x) dần tới trị giá nào.

– Lúc biến x dần tới âm vô cùng thì f (x) tiến tới trị giá nào?

Câu trả lời

– Lúc biến x dần tới trị giá dương vô cùng thì f (x) dần tới trị giá dương vô cùng.

– Lúc biến x tiến tới âm vô cùng thì f (x) tiến dần tới âm vô cùng.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 3 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Ngày đăng

Viết một bình luận