Câu hỏi 3 trang 132 Toán 12 Giải tích Bài 1 Bài 1 : Số phức Câu hỏi 3 trang 132 Toán 12 Giải tích Bài 1:  a) Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ …

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 132 Toán 12 Giải tích Bài 1 Bài 1 : Số phức Câu hỏi 3 trang 132 Toán 12 Giải tích Bài 1:  a) Biểu diễn trên mặt …

Bài 1: Số phức

Câu 3 trang 132 sgk Toán 12 Bài 1:

a) Trình diễn trên mặt phẳng tọa độ các số phức sau: 3 – 2i, -4i, 3.

b) Đâu là điểm trình diễn số thực và số thuần ảo trên mặt phẳng tọa độ?

Câu trả lời:

một)

b) Điểm trình diễn số thực nằm trên Ox, điểm trình diễn số ảo nằm trên Oy.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Toán 12

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 3 trang 132 Toán 12 Giải tích Bài 1
Bài 1 : Số phức Câu hỏi 3 trang 132 Toán 12 Giải tích Bài 1: a) Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận