Câu hỏi 3 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3 tại thomo.vn Bài 3: Hàm liên tục Câu 3 trang 138 SGK Toán 11 Đại số 3 Giả sử hàm số …

Bài 3: Hàm liên tục

Câu 3 trang 138 SGK Toán 11 Đại số 3

Giả sử hàm số y = f (x) liên tục trên đoạn [a; b] trong đó f (a) và f (b) trái dấu.

Đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm nào trong vòng (a; b)?

⦁ Hùng trả lời rằng: “Đồ thị của hàm số y = f (x) phải cắt trục hoành Ox tại một điểm duy nhất trong vòng (a; b)”.

⦁ Lan khẳng định: “Đồ thị của hàm số y = f (x) phải cắt trục hoành Ox ít nhất tại một điểm trên khoảng (a; b)”.

⦁ Tuấn cho biết: “Đồ thị của hàm số y = f (x) có thể ko cắt trục hoành trong vòng (a; b), chẳng hạn như parabol trong hình (h.58).

Câu trả lời nào của bạn là đúng và vì sao?

Câu trả lời

– Lan đúng vì f (a) và f (b) ngược dấu nên tồn tại ít nhất 1 trị giá x sao cho f (x) = 0 nên đồ thị của hàm số y = f (x) cắt tiệm cận ngang trục. ít nhất 1 điểm

– Bạn sai vì có thể có 2 trị giá x sao cho f (x) = 0

– Parabol ở hình 58 là đồ thị của hàm số y2 = x đồ thị của hàm số

y = f (x) sẽ ở một nửa trên hoặc một nửa dưới trục hoành

Lúc đó f (a) và f (b) cùng dấu, tranh chấp với điều kiện f (a) và f (b) trái dấu.

Ví dụ của Tuấn là sai.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 3 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận