Câu hỏi 3 trang 21 Toán 11 Hình học Bài 6 Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Câu hỏi 3 trang 21 Toán 11 Hình …

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 21 Toán 11 Hình học Bài 6 Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Câu hỏi 3 trang 21 Toán 11 Hình …

Bài 6: Khái niệm phép dời hình và hai hình đồng dạng

Câu 3 trang 21 SGK Hình học 11 Bài 6

Gọi A’, B’ tuần tự là ảnh của A, B qua phép dời hình F. Chứng minh rằng nếu M là trung điểm của AB thì M’ = F(M) là trung điểm của A’B’.

Câu trả lời

Gọi A’, B’, M’ tuần tự là ảnh của A, B, M qua phép dời hình F

Theo tính chất 1 ⇒ AB = A’B’ và AM = A’M’ (1)

M là trung điểm AB AM = 1/2 AB

Tổ hợp (1) ⇒ A’M’ = 1/2 A’B’ ⇒ M’ là trung điểm của A’B’.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 6. Khái niệm phép dời hình và hai hình bằng nhau

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 3 trang 21 Toán 11 Hình học Bài 6
Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Câu hỏi 3 trang 21 Toán 11 Hình …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận