Câu hỏi 4 trang 145 SGK Giải tích 12 Ôn tập cuối năm Câu hỏi 4 trang 145 SGK Giải tích 12:  Nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ …

Bạn đang xem: Câu hỏi 4 trang 145 SGK Giải tích 12 Ôn tập cuối năm Câu hỏi 4 trang 145 SGK Giải tích 12:  Nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ …

Nhận định cuối năm

Câu 4 trang 145 SGK Giải tích 12:

Vẽ sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Câu trả lời:

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số

Bước 2: Xem xét sự thay đổi

– Xét chiều chuyển đổi:

+ Tìm đạo hàm f'(x)

+ Tìm những điểm tại đó f'(x) bằng 0 hoặc ko xác định

+ Xét dấu của đạo hàm f'(x) và suy ra chiều biến thiên của hàm số.

– Tìm cực trị

– Tìm giới hạn vô cực và tiệm cận (nếu có)

– Lập bảng biến thiên.

Bước 3: Vẽ đồ thị của hàm số.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Toán 12

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 4 trang 145 SGK Giải tích 12
Ôn tập cuối năm Câu hỏi 4 trang 145 SGK Giải tích 12: Nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận