Câu hỏi 5 trang 75 Toán 11 Hình học Bài 5

Bạn đang xem: Câu hỏi 5 trang 75 Toán 11 Hình học Bài 5 tại thomo.vn Bài 5: Phép chiếu song song. Trình diễn của một hình ko gian Câu 5 trang 75 SGK Hình …

Bài 5: Phép chiếu song song. Trình diễn của một hình ko gian

Câu 5 trang 75 SGK Hình học 11 Bài 5

Các hình 2.70a, 2.70b, 2.70c, 2.70d là hình trình diễn của những hình bình hành nào (hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật)?

Câu trả lời

Hình 2.70a là hình bình hành

Hình 2.70b trình diễn một hình vuông

Hình 2.70c trình diễn một hình thoi

Hình 2.70d cho thấy một hình chữ nhật.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 5. Phép chiếu song song. Trình diễn của một hình ko gian

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 5 trang 75 Toán 11 Hình học Bài 5

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận