Câu hỏi 6 trang 161 Toán 11 Đại số Bài 2

Bạn đang xem: Câu hỏi 6 trang 161 Toán 11 Đại số Bài 2 tại thomo.vn Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm Câu 6 trang 161 SGK Toán 11 Đại số 2 Constan là …

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Câu 6 trang 161 SGK Toán 11 Đại số 2

Constan là một hàm hợp của hàm nào?

Câu trả lời

Hàm số trên là hàm hợp của y = u với u = x2 + x + 1

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 6 trang 161 Toán 11 Đại số Bài 2

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận