Câu hỏi C1 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ Câu hỏi C1 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 Hãy thiết lập hệ thức F = mgtanθ…

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ Câu hỏi C1 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 Hãy thiết lập hệ thức …

Bài 20: Lực từ. quy nạp

Câu C1 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20

Hãy thiết lập quan hệ F = mgtanθ.

Câu trả lời

Lúc vật dẫn thăng bằng, tổng

Giải bài tập Vật Lý 11: Câu C1 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 |  Giải thích 11

trực đối với lực căng của vectơ T dây treo.

Chúng ta có:

Giải bài tập Vật Lý 11: Câu C1 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 |  Giải thích 11

.

Xét tám tam giác vuông MIN ta có:

Giải bài tập Vật Lý 11: Câu C1 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 |  Giải thích 11

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 20. Lực từ. quy nạp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C1 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20
Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ Câu hỏi C1 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 Hãy thiết lập hệ thức F = mgtanθ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận