Câu hỏi C1 trang 170 Vật Lý 10 Bài 32

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 170 Vật Lý 10 Bài 32 tại thomo.vn Bài 32: Nội năng và độ biến thiên nội năng Câu C1 trang 170 Vật Lý 10 Bài 32 Chứng …

Bài 32: Nội năng và độ biến thiên nội năng

Câu C1 trang 170 Vật Lý 10 Bài 32

Chứng tỏ rằng nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của nó: U = f(T, V)

Câu trả lời

Ta có: Nội năng của vật = Động năng của các phân tử + thế năng của các phân tử

Nhưng động năng phụ thuộc vào nhiệt độ (t tăng v tăng WĐ. tăng…) và thế năng của phân tử phụ thuộc vào thể tích (V thay đổi => khoảng cách giữa các phân tử thay đổi => thế năng tương tác giữa các phân tử thay đổi).

  • Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của nó.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 10: Bài 32. Nội năng và độ biến thiên nội năng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C1 trang 170 Vật Lý 10 Bài 32

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận