Câu hỏi C1 trang 54 Vật Lý 10 Bài 9

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 54 Vật Lý 10 Bài 9 tại thomo.vn Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất Câu hỏi C1 trang 54 …

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Câu hỏi C1 trang 54 SGK Vật Lý 10 Bài 9

Vật nào tác dụng vào cung làm cho cung biến dạng? Vật nào tác dụng vào Mũi tên để làm cho mũi tên bay lên (Hình 9.1)?

Câu trả lời

Lực kéo của tay làm cho dây cung bị biến dạng và dây đàn bị căng ra.

Lực căng của dây cung (lực đàn hồi) làm cho mũi tên bay.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C1 trang 54 Vật Lý 10 Bài 9

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận