Câu hỏi C2 trang 104 Vật Lý 10 Bài 19 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Câu hỏi C2 trang 104 Vật Lý 10 Bài 19 Coi thước là 1…

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 104 Vật Lý 10 Bài 19 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Câu hỏi C2 trang 104 Vật Lý 10 Bài 19 Coi thước …

Bài 19: Định luật hợp lực cùng chiều

Câu C2 trang 104 Vật Lý 10 Bài 19

Coi thước kẻ là một đoạn thẳng nằm ngang. Hãy trình diễn các vectơ lực Ptrước nhấtP2 và lực tổng hợp của chúng P.

Câu trả lời

Lúc treo 2 quả cân vào nhau tại tâm O ta sẽ có hợp lực:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 10: Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C2 trang 104 Vật Lý 10 Bài 19
Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Câu hỏi C2 trang 104 Vật Lý 10 Bài 19 Coi thước là 1…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận