Câu hỏi C2 trang 112 Vật Lý 10 Bài 21 Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Câ…

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 112 Vật Lý 10 Bài 21 Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Câ… tại …

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Câu C2 trang 112 Vật Lý 10 Bài 21

Vì sao lúc thả tay cho hai vật có cùng trọng lượng thì ròng rọc vẫn đứng yên?

Câu trả lời

Lực căng dây Ttrước tiên gây ra một mômen quay ròng rọc

Lực căng dây T2 gây ra một momen quay ròng rọc bằng momen lực kéo Ttrước tiên gây ra

Tổng momen lực: M = (Ttrước tiên – TỶ2.RẺ

2 vật có khối lượng T bằng nhautrước tiên = TỶ2

→ Tổng momen xoắn bằng 0 → Ròng rọc ko quay.

Nhìn thấy tất cả Vật Lý 10: Bài 21. Chuyển động chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C2 trang 112 Vật Lý 10 Bài 21
Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Câ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận