Câu hỏi C2 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ Câu hỏi C2 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 Nghiệm lại nhận xét: Hướng của d…

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ Câu hỏi C2 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 Nghiệm lại nhận xét: Hướng của d… …

Bài 20: Lực từ. quy nạp

Câu C2 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20

Rà soát lại: Chiều dòng điện, chiều từ trường và lực từ tạo thành một tam giác vuông.

Câu trả lời

Theo quy tắc bàn tay trái, dòng điện, từ trường và lực từ tạo thành một tam giác vuông.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 20. Lực từ. quy nạp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C2 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20
Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ Câu hỏi C2 trang 126 Vật Lý 11 Bài 20 Nghiệm lại nhận xét: Hướng của d…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận