Câu hỏi C2 trang 54 Vật Lý 10 Bài 9

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 54 Vật Lý 10 Bài 9 tại thomo.vn Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất Câu hỏi C2 trang 54 …

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Câu hỏi C2 trang 54 SGK Vật Lý 10 Bài 9

Vẽ các lực thăng bằng tác dụng lên quả cầu (hình 9.3). Các lực này do vật nào gây ra?

Câu trả lời

Trọng lực và lực căng của sợi dây là 2 lực tác dụng lên quả cầu, 2 lực này thăng bằng nên quả cầu đứng yên.

Trọng lực của trái đất hút quả cầu gây ra trọng lực P, phản lực của giá đỡ cùng với trọng lực P gây ra lực căng của sợi dây T.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C2 trang 54 Vật Lý 10 Bài 9

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận