Câu hỏi C3 trang 126 Vật Lý 10 Bài 23 Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Câu hỏi C3 trang 126 Vật Lý 10 Bài 23 Giải thíc…

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 126 Vật Lý 10 Bài 23 Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Câu hỏi C3 trang 126 Vật Lý 10 Bài 23 Giải thíc… …

Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Câu C3 trang 126 Vật Lý 10 Bài 23

Giảng giải hiện tượng súng giật lúc bắn.

Câu trả lời

Xem xét hệ thống súng đạn:

+ Động lượng của hệ trước lúc súng nổ bằng 0 (khẩu súng và viên đạn đều đứng yên).

Động lượng của hệ sau lúc súng nổ:

+ Vì nội lực (lực nổ – đẩy viên đạn đi) rất lớn so với ngoại lực (trọng lượng viên đạn…) nên hệ được coi là hệ kín.

Vận dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

Vật Lý 10: Câu C3 trang 126 Vật Lý 10 Bài 23 |  Giải bài tập Vật lý 10

Dấu trừ cho biết chuyển động của súng bị giật lại so với hướng bay của viên đạn.

Nhìn thấy tất cả Vật Lý 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C3 trang 126 Vật Lý 10 Bài 23
Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Câu hỏi C3 trang 126 Vật Lý 10 Bài 23 Giải thíc…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận