Câu hỏi C3 trang 164 Vật Lý 11 Bài 26

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 164 Vật Lý 11 Bài 26 tại thomo.vn Bài 26: Khúc xạ ánh sáng Câu C3 trang 164 Vật Lý 11 Bài 26 Vận dụng công thức của …

Bài 26: Khúc xạ ánh sáng

Câu C3 trang 164 Vật Lý 11 Bài 26

Vận dụng công thức của định luật khúc xạ cho các tia khúc xạ liên tục tới nhiều môi trường có chiết suất n. tương ứngTrước hết,N2…,NN và có giao diện song song. Bình luận.

Câu trả lời

Từ hình 26.1, hãy vận dụng định luật khúc xạ cho:

– Giao diện giữa môi trường nTrước hết và N2 Chúng ta có:

NTrước hếtsiniTrước hết = n2tội tìnhTrước hết (Trước hết)

– Giao diện giữa môi trường n2 và N3 Chúng ta có:

N2sini2 = n3tội tình2 (2)

Vì các giao diện là song song, sau đó:

tôi2 = rTrước hết => n2sini2 = n2tội tìnhTrước hết (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có: nTrước hếtsiniTrước hết = n2sini2.

Chứng minh tương tự cho các giao diện còn lại, ta có:

NTrước hếtsiniTrước hết = n2sini2 …. = nNsiniN

=> Nhận xét: nsini = hằng số.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 26. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C3 trang 164 Vật Lý 11 Bài 26

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận