Câu hỏi C3 trang 189 Vật Lý 10 Bài 35

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 189 Vật Lý 10 Bài 35 tại thomo.vn Bài 35: Biến dạng cơ học của vật rắn Câu C3 trang 189 Vật Lý 10 Bài 35 Một thanh thép …

Bài 35: Biến dạng cơ học của vật rắn

Câu C3 trang 189 Vật Lý 10 Bài 35

Một thanh thép chịu tác dụng của véc tơ lực F và biến dạng. Nếu tiết diện S của thanh thép đó càng lớn thì mức độ biến dạng của thanh thép càng lớn hay nhỏ?

Câu trả lời

Với vectơ lực F ko đổi, độ biến dạng của thanh thép càng nhỏ lúc tiết diện của nó càng lớn và trái lại.

Nhìn thấy tất cả Vật Lý 10: Bài 35. Biến dạng cơ học của chất rắn

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C3 trang 189 Vật Lý 10 Bài 35

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận