Câu hỏi C3 trang 9 Vật Lý 10 Bài 1

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 9 Vật Lý 10 Bài 1 tại thomo.vn Bài 1: Chuyển động cơ Câu C3 trang 9 Vật Lí 10 Bài 1 Cho toạ độ điểm M nằm …

Bài 1: Chuyển động cơ

Câu C3 trang 9 Vật Lí 10 Bài 1

Cho toạ độ điểm M nằm ở tâm của một bức tường hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 5 m và cạnh AD = 4 m (Hình 1.4). Lấy trục Ox dọc AB và trục Oy dọc AD.

Câu trả lời

Tọa độ của điểm M là:

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 1. Chuyển động cơ học

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C3 trang 9 Vật Lý 10 Bài 1

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận