Câu hỏi C4 trang 106 Vật Lý 10 Bài 19 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Câu hỏi C4 trang 106 Vật Lý 10 Bài 19 Vận dụng quy t…

Bạn đang xem: Câu hỏi C4 trang 106 Vật Lý 10 Bài 19 Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Câu hỏi C4 trang 106 Vật Lý 10 Bài 19 Vận dụng …

Bài 19: Định luật hợp lực cùng chiều

Câu C4 trang 106 Vật Lý 10 Bài 19

Vận dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều để nêu đặc điểm của hệ ba lực song song thăng bằng (hình 19.6).

Câu trả lời

+ 3 lực phải đồng giá với nhau.

+ 2 lực song song và cùng chiều phải ở ngoài, lực còn lại phải ngược chiều với 2 lực đó và nằm ở trong.

Hợp lực của hai lực bên ngoài phải thăng bằng với lực bên trong.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 10: Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C4 trang 106 Vật Lý 10 Bài 19
Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Câu hỏi C4 trang 106 Vật Lý 10 Bài 19 Vận dụng quy t…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận