Câu hỏi C4 trang 185 Vật Lý 11 Bài 29

Bạn đang xem: Câu hỏi C4 trang 185 Vật Lý 11 Bài 29 tại thomo.vn Bài 29: Thấu kính mỏng Câu C4 trang 185 Vật Lý 11 Bài 29 Lúc tạo ảnh ảo, thấu kính tụ …

Bài 29: Thấu kính mỏng

Câu C4 trang 185 Vật Lý 11 Bài 29

Lúc tạo ảnh ảo, thấu kính tụ hội làm chùm tia ló bị phân kì. Kết quả này có tranh chấp với tính chất của thấu kính ko? Giảng giải.

Câu trả lời

Theo tính chất của thấu kính tụ hội, lúc có chùm tia ló tới thấu kính thì chùm tia tới qua thấu kính bao giờ cũng tụ hội hơn chùm tia tới.

Do đó ảnh tạo bởi vật thật qua thấu kính có thể là ảnh thật (nằm sau thấu kính) hoặc ảnh ảo (ảnh ảo phải xa thấu kính hơn vật).

Tương tự, lúc tạo ảnh ảo, thấu kính tụ hội làm cho chùm tia ló bị phân kì nhưng vẫn tụ hội hơn chùm tia tới.

Kết quả này ko tranh chấp với tính chất của thấu kính tụ hội là tụ hội chùm tia sáng qua nó.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C4 trang 185 Vật Lý 11 Bài 29

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận