Câu hỏi in đậm trang 73 Địa lí 12 Bài 17

Bạn đang xem: Câu hỏi in đậm trang 73 Địa lí 12 Bài 17 tại thomo.vn Bài 17: Lao động và việc làm Câu hỏi in đậm trang 73 sgk Địa Lí 12 Bài 17 …

Bài 17: Lao động và việc làm

Câu hỏi in đậm trang 73 sgk Địa Lí 12 Bài 17

Từ bảng 17.1 (SGK), so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật ở nước ta.

Câu trả lời:

– Lao động chưa qua tập huấn vẫn chiếm đa số nhưng giảm dần từ 1996 tới 2005

– Lao động qua tập huấn có xu thế tăng từ 1996-2005

Nhìn thấy tất cả Bài 12: Bài 17. Lao động và việc làm

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 12 , Địa lý 12

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in đậm trang 73 Địa lí 12 Bài 17

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận