Câu hỏi in đậm trang 74 Địa lí 12 Bài 17

Bạn đang xem: Câu hỏi in đậm trang 74 Địa lí 12 Bài 17 tại thomo.vn Bài 17: Lao động và việc làm Câu hỏi in đậm trang 74 sgk Địa Lí 12 Bài 17 …

Bài 17: Lao động và việc làm

Câu hỏi in đậm trang 74 sgk Địa Lí 12 Bài 17

Từ bảng 17.2 (SGK), so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế ở nước ta thời đoạn 2000 – 2005.

Câu trả lời:

– Từ năm 2000 tới 2005, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhanh; công nghiệp và xây dựng tăng nhanh, dịch vụ tăng.

Sự chuyển đổi cơ cấu này thích hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Nhìn thấy tất cả Bài 12: Bài 17. Lao động và việc làm

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Địa lớp 12 , Địa lý 12

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in đậm trang 74 Địa lí 12 Bài 17

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận