Câu hỏi in nghiêng trang 144 Lịch Sử 10 Bài 29 Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh Câu hỏi in nghiêng trang 144 Lịch Sử 10 Bài 29 H…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 144 Lịch Sử 10 Bài 29 Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh Câu hỏi in nghiêng trang 144 Lịch Sử 10 …

Bài 29. Cách mệnh Hà Lan và Cách mệnh tư sản Anh

Câu hỏi in nghiêng trang 144 Lịch Sử 10 Bài 29

Mô tả tình hình kinh tế và xã hội của Nedelan trước cách mệnh.

Câu trả lời

– Tình hình kinh tế:

+ Đầu thế kỉ XVI kinh tế Hà Lan được coi là khu vực kinh tế tăng trưởng nhất châu Âu.

+ Xuất hiện ở nhiều thành thị lớn, nhiều hải cảng và nhiều trung tâm thương nghiệp như: Utrech, Amsterdam,…

+ Sự ra đời của nhiều nhà băng có vai trò quan trọng trong việc điều tiết kinh tế.

– Tình hình xã hội: Thương nghiệp tăng trưởng là sự tạo nên giai cấp tư sản. Họ có tiềm lực kinh tế nhưng ko có thế lực chính trị, bị thực dân Tây Ban Nha thống trị.

Câu hỏi in nghiêng trang 144 Lịch Sử 10 Bài 29

Nêu những sự kiện chính của cách mệnh Hà Lan?

Câu trả lời

– Tháng 8/1566, nhân dân phía Bắc Nedelan cùng nhau thực hiện khởi nghĩa. Lực lượng tham gia rất đông đảo và tăng trưởng mạnh, làm chủ nhiều nơi.

– Tháng 8/1567, thực dân Tây Ban Nha đổ thêm quân đàn áp cuộc khởi nghĩa nhưng thất bại, nhân dân phản đối rất gay gắt.

– Tháng 4/1576, quân dân Nedelan giải phóng nhiều nơi, làm chủ nhiều vùng rộng lớn.

– Ngày 4/11/1579, Tây Ban Nha tấn công quy mô lớn làm 8000 người chết, 1 trung tâm thương nghiệp bị phá hủy.

– Ngày 23/1/1579, đại biểu các tỉnh phía Bắc họp Hội nghị Utrech, tuyên bố thành lập “Các tỉnh liên bang”.

– Mãi tới năm 1648, nền độc lập của “Các tỉnh Liên bang” mới được Tây Ban Nha chính thức xác nhận.

Xem đầy đủ bài Soạn Lịch Sử 10: Bài 29. Cách mệnh Hà Lan và Cách mệnh tư sản Anh

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 144 Lịch Sử 10 Bài 29
Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh Câu hỏi in nghiêng trang 144 Lịch Sử 10 Bài 29 H…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận