Câu hỏi in nghiêng trang 147 Sinh 11 Bài 37 Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 147 Sinh 11 Bài 37 – …

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 147 Sinh 11 Bài 37 Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 147 Sinh 11 Bài 37 – … …

Bài 37. Sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật

Câu hỏi in nghiêng trang 147 Sinh 11 Bài 37

Cho ví dụ về sinh trưởng ở động vật.

Cho ví dụ về sự tăng trưởng ở động vật.

Câu trả lời:

– Ví dụ về sinh trưởng ở động vật: sinh trưởng của thân thể động vật là quá trình tăng kích thước của thân thể do tăng số lượng và kích thước tế bào: heo con lúc sinh nặng 1-1,5kg sau 5-6 tháng tăng trọng từ 30-45kg

– Ví dụ về sự tăng trưởng của động vật: sự tăng trưởng của phôi người: từ hợp tử-phôi (tế bào kiêm) phân chia để tạo nên bào thai, gà nở ra từ trứng

Nhìn thấy tất cả Soạn Văn 11: Bài 37. Sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 147 Sinh 11 Bài 37
Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 147 Sinh 11 Bài 37 – …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận