Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 Bài 37 Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 Bài 37 – …

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 Bài 37 Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 Bài 37 – … …

Bài 37. Sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật

Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 Bài 37

– Nêu sự không giống nhau giữa tăng trưởng biến chất và ko biến chất.

– Nêu sự không giống nhau giữa tăng trưởng qua biến thái hoàn toàn và biến thái ko hoàn toàn.

Câu trả lời:

Sự không giống nhau giữa tăng trưởng biến chất và ko biến chất:

biến thái

ko biến chất

Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo, sinh lý của động vật sau lúc sinh ra hoặc nở ra từ trứng.

Con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý giống con trưởng thành.

Con non trở thành con trưởng thành và cần trải qua thời đoạn thay lông

Con non trở thành con trưởng thành nhưng ko trải qua quá trình lột xác.

– Sự không giống nhau giữa tăng trưởng qua biến thái hoàn toàn và biến thái ko hoàn toàn.

biến thái hoàn toàn

biến thái ko hoàn toàn

Ấu trùng rất khác về hình dạng, cấu tạo và sinh lý so với con trưởng thành

Ấu trùng chưa tăng trưởng đầy đủ

Qua thời đoạn trung gian (ở côn trùng, nhộng) ấu trùng chuyển đổi thành trưởng thành

Sau vài lần lột xác, ấu trùng trở thành con trưởng thành.

Nhìn thấy tất cả Soạn Văn 11: Bài 37. Sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 Bài 37
Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 Bài 37 – …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 23 sgk Địa Lí 11

Viết một bình luận