Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 nâng cao Bài 39 Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) Câu hỏi in ngh…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 nâng cao Bài 39 Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) Câu hỏi …

Bài 39. Các yếu tố tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật (tiếp theo)

Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 Tăng lên Bài 39

Hãy phân tích câu hỏi của người nuôi tằm: ăn như “tằm tự do” có ý nghĩa như thế nào đối với sự sinh trưởng và tăng trưởng của tằm?

Câu trả lời

Ở thời kỳ rảnh rỗi, tằm có vận tốc sinh trưởng mạnh nhất nên cần một lượng lớn thức ăn để hỗ trợ cho các quá trình đồng hóa tăng nhanh về kích thước và dự trữ năng lượng cho các lần biến thái sau.

Nhìn thấy tất cả Giải 11 tăng lên Bài 39. Các yếu tố tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật (tiếp theo)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 nâng cao Bài 39
Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) Câu hỏi in ngh…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận