Câu hỏi in nghiêng trang 152 Lịch Sử 10 Bài 31 Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Câu hỏi in nghiêng trang 152 Lịch Sử 10 Bài 31 &#…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 152 Lịch Sử 10 Bài 31 Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Câu hỏi in nghiêng trang 152 Lịch Sử 10 Bài …

Bài 31. Cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu hỏi in nghiêng trang 152 Lịch Sử 10 Bài 31

– Trước cách mệnh, tình hình kinh tế – xã hội nước Pháp có gì nổi trội?

Câu trả lời

– Tình hình kinh tế:

+ Về nông nghiệp: Pháp là nước có nền nông nghiệp lỗi thời, dụng cụ và phương pháp canh tác lỗi thời, ko có tiến bộ dẫn tới năng suất sút giảm, thất bát, đói kém xảy ra thường xuyên. nông dân trở thành khốn khổ.

+ Về công thương nghiệp nghiệp: Đây là ngành rất tăng trưởng ở Pháp trước cách mệnh. Có sự ứng dụng các loại máy móc tiên tiến vào nhiều ngành công nghiệp như dệt may, khai khoáng, luyện kim… Ngoại thương cũng được mở rộng, trao đổi hàng hóa với nhiều nước bên ngoài.

– Hoàn cảnh xã hội: Lúc này xã hội Pháp chia làm 3 giai cấp:

+ Linh mục

+ Quý tộc

+ Hạng ba

Xã hội Pháp tranh chấp gay gắt, 3 giai cấp phân thành 2 phe đối lập nhau, trong đó giai cấp thứ 3 muốn xóa bỏ cơ chế phong kiến ​​cũ, tăng lữ và quý tộc muốn tiếp tục duy trì cơ chế đó. duy trì cơ chế phong kiến.

Câu hỏi in nghiêng trang 152 Lịch Sử 10 Bài 31

– Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp có vai trò gì trong việc sẵn sàng cách mệnh?

Câu trả lời

– Họ là những người có tư tưởng tiến bộ nên đã lên án cơ chế phong kiến ​​vừa thủ cựu vừa lỗi thời. Từ đó, tạo tiền đề cho sự bùng nổ các cuộc cách mệnh sau này.

– Đồng thời định hướng cho một xã hội mới trong một tương lai tốt đẹp hơn, đồng đẳng hơn.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch Sử 10: Bài 31. Cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 152 Lịch Sử 10 Bài 31
Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Câu hỏi in nghiêng trang 152 Lịch Sử 10 Bài 31 &#…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận