Câu hỏi in nghiêng trang 152 Sinh 11 Bài 38 Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 1…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 152 Sinh 11 Bài 38 Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 1… …

Bài 38. Các yếu tố tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật

Câu hỏi in nghiêng trang 152 Sinh 11 Bài 38

Quan sát hình 38.1 và cho biết:

Kể tên các hooc môn tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng của động vật có xương sống.

Những hormone này được tiết ra bởi các tuyến nội tiết.

Câu trả lời:

Hoocmon tác động tới quá trình sinh trưởng và tăng trưởng của động vật có xương sống.

Tên nội tiết tố

Các tuyến nội tiết tiết ra

Hocmon tăng trưởng

tuyến yên

Tiroxin

Tuyến giáp

strogen

Buồng trứng

Testosterone

tinh hoàn

Nhìn thấy tất cả Soạn 11: Bài 38. Các yếu tố tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 152 Sinh 11 Bài 38
Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 1…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận