Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 10 Bài 31 Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 10 Bài 31 &#…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 10 Bài 31 Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 10 Bài …

Bài 31. Cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 10 Bài 31

– Cách mệnh tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Câu trả lời

Nền kinh tế Pháp tăng trưởng ko đều, nông nghiệp lỗi thời, công thương nghiệp nghiệp tăng trưởng. Xã hội Pháp tranh chấp gay gắt, 3 giai cấp phân thành 2 phe đối lập nhau, trong đó giai cấp thứ 3 muốn xóa bỏ cơ chế phong kiến ​​cũ, tăng lữ và quý tộc muốn tiếp tục duy trì nó. duy trì cơ chế phong kiến.

– Hệ thống tài chính quốc gia Pháp bị khủng hoảng trầm trọng, vua Louis XVI triệu tập một hội nghị với sự tham gia của 3 sang trọng (Three caste Conference) để bàn về việc vay tiền và tăng tiền. Thuế.

– Trước hành động đó, người dân Paris rất bất bình. Ngày 14-7-1789, nhân dân Pa-ri đứng lên tấn công nhà tù Ba-xti, mở đầu cho cuộc cách mệnh Pháp.

Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 10 Bài 31

– Nêu những việc làm của phái Lập hiến sau lúc lên cầm quyền

Câu trả lời

– Một số nghĩa vụ phong kiến ​​bị huỷ bỏ hoàn toàn

– Đất đai của giáo hội bị trưng thu và bán cho nông dân với giá rất cao

– Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền tháng 8 năm 1789

– Tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp, theo đó xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức quân chủ lập hiến.

– Ban hành nhiều chính sách khuyến khích tăng trưởng công thương nghiệp nghiệp

Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 10 Bài 31

Vì sao quần chúng cách mệnh Pháp tiếp tục nổi dậy?

Câu trả lời

– Phái Lập hiến ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng chỉ có lợi cho tăng lữ và quý tộc chứ ko cải thiện được nhân dân lao động. Nông dân vẫn bị sắm đất với giá cao, tăng trưởng công thương nghiệp nghiệp nhưng chưa khuyến khích tăng trưởng nông nghiệp, v.v.

– Một số đạo luật làm cho quần chúng bất mãn như: cấm người lao động họp hành, đình công v.v.

– Chiến tranh giữa Pháp và liên minh Áo-Phổ đe doạ thành tựu của cách mệnh. Lúc này, giai cấp đại tư sản (do cơ chế quân chủ lập hiến đứng đầu) ko tìm đường cứu nước nhưng tìm mọi cách cấu kết với các thế lực phản động để chống phá cách mệnh.

=> Quần chúng nhân dân tiếp tục nổi dậy đấu tranh.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch Sử 10: Bài 31. Cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 10 Bài 31
Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Câu hỏi in nghiêng trang 155 Lịch Sử 10 Bài 31 &#…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận