Câu hỏi in nghiêng trang 163 Sinh 11 Bài 42 Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật Câu hỏi in nghiêng trang 163 Sinh 11 Bài 42 Mô tả cấu tạo củ…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 163 Sinh 11 Bài 42 Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật Câu hỏi in nghiêng trang 163 Sinh 11 Bài 42 Mô tả cấu …

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Câu hỏi in nghiêng trang 163 Sinh 11 Bài 42

Mô tả cấu tạo của một loài hoa nhưng em biết.

Câu trả lời:

Mô tả cấu tạo của hoa loa kèn:

Câu hỏi in nghiêng trang 163 Sinh 11 Bài 42

Quan sát hình 42.1 và cho biết:

Mô tả quá trình tạo nên hạt phấn (giao tử đực).

– Mô tả quá trình tạo nên túi phôi (giao tử cái).

Soạn Sinh 11: Câu hỏi in nghiêng trang 163 Sinh 11 Bài 42 -

Câu trả lời:

Quá trình tạo nên hạt phấn: Các tế bào trong bao phấn (2n) của nhị trải qua quá trình giảm phân để tạo thành 4 bào tử đơn bội (n). Các bào tử đơn bội (n) này sau đó trải qua quá trình nguyên phân để tạo thành các giao tử đực được gọi là hạt phấn hoa. Trong hạt phấn có 2 tế bào là tế bào sinh sản và tế bào ống phấn, có vách chung dày xung quanh.

– Quá trình tạo nên túi phôi: Tế bào mẹ (2n) trong bầu nhụy giảm phân tạo thành 4 tế bào con (đại bào tử đơn bội), sau đó 3 tế bào này mất tích chỉ còn 1 đại bào tử. Đại bào tử tiếp tục trải qua quá trình nguyên phân để tạo nên túi phôi hoặc giao tử (7 tế bào với 8 nhân).

Nhìn thấy tất cả Soạn 11: Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 163 Sinh 11 Bài 42
Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật Câu hỏi in nghiêng trang 163 Sinh 11 Bài 42 Mô tả cấu tạo củ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận