Câu hỏi in nghiêng trang 172 Sinh 11 nâng cao Bài 44 Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 172 Sinh 11 nâng cao Bài 44 Ý nghĩa …

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 172 Sinh 11 nâng cao Bài 44 Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 172 Sinh 11 nâng cao Bài …

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Câu hỏi in nghiêng trang 172 Sinh 11 Tăng lên Bài 44

Ý nghĩa của nhân văn là gì? Những hạn chế có thể có trong động vật nhân văn là gì?

Câu trả lời

– Ý nghĩa: Tạo ra cá da trơn mới có bộ gen của cá thể ban sơ có đặc điểm sinh vật học giống cá thể cho, giúp bảo tồn các loài động vật có nguy cơ tuyệt diệt và tạo ra các cơ quan mới thay thế cho các cơ quan của người bị bệnh.

Hạn chế: Tuổi thọ ngắn.

Nhìn thấy tất cả Giải 11 tăng lên Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 172 Sinh 11 nâng cao Bài 44
Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật Câu hỏi in nghiêng trang 172 Sinh 11 nâng cao Bài 44 Ý nghĩa …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận