Câu hỏi in nghiêng trang 175 Lịch Sử 10 Bài 35 Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa Câu hỏi in nghiêng trang 175 Lịch…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 175 Lịch Sử 10 Bài 35 Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa Câu hỏi in nghiêng trang 175 Lịch… …

Bài 35. Anh, Pháp, Đức, Mĩ và quá trình mở rộng thuộc địa

Câu hỏi in nghiêng trang 175 Lịch Sử 10 Bài 35

– Trình diễn tình hình kinh tế Anh cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

Câu trả lời

– Từ cuối những năm 70 của thế kỉ 19, Anh mất dần vị trí độc quyền công nghiệp, kinh tế Anh trì trệ khiến Mĩ, Đức đứng vị trí thứ nhất, thứ hai toàn cầu.

Tuy nhiên, tài chính Anh vẫn thắng thế, xuất khẩu tư bản, thương nghiệp, hải quân và thuộc địa vẫn ổn định.

– Công nghiệp Anh diễn ra quá trình tập trung tư bản rất mạnh mẽ, các doanh nghiệp độc quyền vào vai trò chủ đạo đối với toàn thể nền kinh tế Anh.

– Nông nghiệp Anh rơi vào khủng hoảng phải nhập khẩu lương thực.

Câu hỏi in nghiêng trang 175 Lịch Sử 10 Bài 35

– Hãy nêu những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Câu trả lời

– Hệ thống chính trị của Anh theo hình thức Vương quốc. Tuy nhiên, trên thực tiễn, nước Anh theo hệ thống nghị viện với hai viện: hạ viện và thượng viện, hai đảng: thủ cựu và tự do thay phiên nhau nắm quyền.

– Lúc này, giai cấp tư sản Anh ngày càng mở rộng hệ thống thuộc địa, chủ yếu ở châu Phi và châu Á.

Nhìn thấy tất cả Soạn lịch sử 10: Bài 35. Anh, Pháp, Đức, Mĩ và việc mở rộng thuộc địa

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 175 Lịch Sử 10 Bài 35
Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa Câu hỏi in nghiêng trang 175 Lịch…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận