Câu hỏi in nghiêng trang 198 Lịch Sử 10 Bài 39 Bài 39. Quốc tế thứ hai Câu hỏi in nghiêng trang 198 Lịch Sử 10 Bài 39 – Hãy cho biết những…

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 198 Lịch Sử 10 Bài 39 Bài 39. Quốc tế thứ hai Câu hỏi in nghiêng trang 198 Lịch Sử 10 Bài 39 – Hãy cho biết những… …

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Câu hỏi in nghiêng trang 198 Lịch Sử 10 Bài 39

– Cho biết những nét nổi trội của phong trào người lao động quốc tế cuối thế kỉ XIX

Câu trả lời

– Cuối thế kỉ XIX, phong trào người lao động tiếp tục tăng trưởng rất mạnh mẽ ko chỉ ở Anh nhưng còn lan rộng ra nhiều nước tư bản trên toàn cầu như Mỹ, Pháp, Nga, Đức. Phong trào đấu tranh với mục tiêu đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện lao động và đời sống của người lao động, v.v.

– Người lao động đã mở màn có sự trưởng thành về mọi mặt, biết tiếp thu chủ nghĩa Mác. Từ đó, các tổ chức đảng người lao động và nhiều tổ chức quần chúng khác được thành lập. Đây là nguồn tiền dẫn tới sự ra đời của một số tổ chức quốc tế nhằm thống nhất và lãnh đạo phong trào đi tới thành công.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch Sử 10: Bài 39. Quốc tế thứ hai

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 198 Lịch Sử 10 Bài 39
Bài 39. Quốc tế thứ hai Câu hỏi in nghiêng trang 198 Lịch Sử 10 Bài 39 – Hãy cho biết những…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận