Câu hỏi in nghiêng trang 201 Lịch Sử 10 Bài 40 Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Câu hỏi in nghiêng trang 201 Lịch Sử 10 …

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 201 Lịch Sử 10 Bài 40 Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Câu hỏi in nghiêng trang 201 Lịch Sử …

Bài 40. Lênin và phong trào người lao động Nga đầu thế kỉ XX

Câu hỏi in nghiêng trang 201 Lịch Sử 10 Bài 40

– Trình diễn những hoạt động bước đầu của Lênin trong phong trào người lao động Nga

Câu trả lời

– Mùa thu năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm Mác xít ở thị thành Sankt-Peterburg thành lập một tổ chức chính trị, Liên minh đấu tranh giải phóng giai cấp người lao động. then chốt.

– Năm 1898, Lênin bị bắt và đày ở Xibia, lúc này Đảng người lao động dân chủ xã hội đã ra đời ở Nga nhưng chưa hoạt động.

– Năm 1900, ông cùng nhiều đồng chí xuất bản báo Tia Sáng, nội dung chủ yếu của bài báo là truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào người lao động.

– Năm 1903, ông chủ trì Đại hội Đảng Người lao động xã hội Nga, chương trình và điều lệ đảng cũng được thảo luận trong đại hội. Vào thời khắc này, hai phe được thành lập, Monshevik và Menshevik.

– Ngoài các hoạt động trên, Lênin còn viết các tác phẩm trên nhiều lĩnh vực có đóng góp to lớn trong việc xúc tiến và truyền lửa cho phong trào người lao động.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch Sử 10: Bài 40. Lênin và phong trào người lao động Nga đầu thế kỉ XX

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 201 Lịch Sử 10 Bài 40
Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Câu hỏi in nghiêng trang 201 Lịch Sử 10 …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận