Câu hỏi in nghiêng trang 202 Lịch Sử 10 Bài 40 Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Câu hỏi in nghiêng trang 202 Lịch Sử 10 …

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 202 Lịch Sử 10 Bài 40 Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Câu hỏi in nghiêng trang 202 Lịch Sử …

Bài 40. Lênin và phong trào người lao động Nga đầu thế kỉ XX

Câu hỏi in nghiêng trang 202 Lịch Sử 10 Bài 40

– Em hãy nêu tình hình nước Nga cuối TK XIX – đầu TK XX

Câu trả lời

– Lúc này nước Nga chưa thực hiện cách mệnh tư sản nhưng mà tổ quốc đã chuyển sang thời đoạn đế quốc chủ nghĩa. Sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga, đặc thù là công nghiệp và thương nghiệp, dẫn tới sự ra đời của các doanh nghiệp độc quyền. Nền công nghiệp Nga ngày càng mở rộng về quy mô kéo theo số lượng người lao động làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp ngày càng tăng.

Chính trị ở Nga vẫn duy trì bộ máy thống trị của cơ chế quân chủ phong kiến ​​chuyên chế. Nga hoàng là kẻ nắm trong tay quyền tự do, dân chủ của nhân dân, làm cho đời sống của người lao động và nhân dân lao động hết sức khổ cực.

– Trong trận đánh tranh Nga-Nhật (1904-1905), nước Nga chiến bại phải bồi thường chiến phí nên tranh chấp xã hội ngày càng được đẩy lên cao.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch Sử 10: Bài 40. Lênin và phong trào người lao động Nga đầu thế kỉ XX

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi in nghiêng trang 202 Lịch Sử 10 Bài 40
Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Câu hỏi in nghiêng trang 202 Lịch Sử 10 …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận